Västerhejde Bygdegårdsförening

bildades år 1952.

Bygdegården hyrs ut till privatpersoner, idrottsföreningar, skolklasser, kommunala myndigheter och organisationer.

Föreningen ordnar marknader, loppisar och kulturella arrangemang.

För att se snabbinfo om bygdegården klicka här snabbinfo

Du kan alltid nå oss på tel 0498-26 42 14 eller e-post info@vasterhejde.nu

Adress till bygdegården är Toftavägen 170 A

VÄSTERHEJDE ÅRETS SOCKEN 2019

Våren 2021:

  Årsmöte med Västerhejde bygdegårdsförening 24 febr kl 19

Årsmötet genomförs som ett telefonmöte. Delta genom att ringa upp kl 19 på tel nr 0764-66 00 66 kod 1952. Mötet beräknas ta mellan 20 – 30 minuter. Kontakta ordf Hans Klintbom tel 0704-47 67 60 om du har frågor. Här nedan finns länkar inför mötet:

Dagordning årsmöte 2021

Resultat o balans 2020 och budget 2021

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Coronapandemin har gjort att vi tyvärr inte kunnat planera några aktiviteter under våren 2021                                                

Medlemsavgift för 2021.

Endast 100:-/hushåll.  Bankgiro nr 757-9006

...................................................

 Under aug/sept 2016 har entré och toaletter upprustats för drygt 400 000 kr. Till detta har bidrag erhållits ur EU s landsbygdsprogram 2014 - 2020 med 210 000 kr och från region Gotland har projektstöd erhållits med 105 000 kr.