Styrelsen 2016  består av

Ordförande: Hans Klintbom, tel 0498-26 44 83, 0704-47 67 60
Vice ordförande: Östen Andersson, tel 0498-26 43 05, 070-92 97 995
Sekreterare: Raimo Johansson, tel 0498-29 05 30, 070-226 80 85
Styrelseledamot: Nils Söderlund, tel 0498-29 61 60, 070-23 90 870
Styrelseledamot: Inger Göthberg, tel 0498-26 46 07, 073-651 06 27
Uthyrningsansvarig: Agne Ahrling, tel 0498-26 41 51, 073-18 34 802
Styrelsesuppleant: Laila Klintbom. tel 0498-26 44 83, 0737-02 37 78
Styrelsesuppleant: Erik Unnerfelt, tel 0498-26 47 06, 070-330 99 70  Kassör: Kerstin Königslehner, tel 0498-26 40 23, 076-811 89 10