Styrelsen 2019  består av

Ordförande: Hans Klintbom, tel 0498-26 44 83, 0704-47 67 60
Vice ordförande: Erik Unnerfelt, tel 0498-26 47 06, 070-330 99 70
Sekreterare: Raimo Johansson, tel 0498-29 05 30, 070-226 80 85
Styrelseledamot: Lars Tell, tel 0498-26 44 16, 070-211 03 91
Uthyrningsansvarig: Agne Ahrling, tel 0498-26 41 51, 073-18 34 802
Styrelsesuppleant: Laila Klintbom. tel 0498-26 44 83, 0737-02 37 78
Styrelsesuppleant: Birgitta Tell, tel 0498-26 44 16, 070-729 85 67                Kassör: Kerstin Königslehner, tel 0498-26 40 23, 076-811 89 10