Västerhejde Bygdegårdsförening är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, som har som uppgift att driva en bygdegård med samlingslokal och verka för bygdens kulturella utveckling.

Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Huset som är Västerhejde bygdegård var ursprungligen en militärbarack i När under andra världskriget. 1948 flyttades den till sin nuvarande plats. Den ägdes av Hemvärnet och hette Hemvärnsgården, den hyrdes ut för olika ändamål. Då Västerhejde Bygdegårdsförening bildades 1952 köptes gården. Den byggdes om 1957 och fick sitt nuvarande utseende. Utbyggnad har senare ägt rum 1974, 1982 och 1986.

Under de senaste fem åren har bygdegården målats in- och utvändigt. Nya bord och stolar har inköpts och köket har moderniserats med nya vitvaror.

I januari 2011 har samlingssalen utrustats med dataprojektor med full HD och motordriven filmduk.

Den 17 april 2011 fick vi utnämningen Årets bygdegård på Gotland 2011.

Sommaren 2012 har utemiljön förbättrats och kompletterats med sittmöbler och grill.

En boulebana har också byggts (2015)

Västerhejde blev år 2019 utnämnd till Årets socken på Gotland

 

 Bygdegården dukad för fest: