Styrelsen 2022  består av

Ordförande: Hans Klintbom, tel 0498-26 44 83, 0704-47 67 60
Vice ordförande: Erik Unnerfelt, tel 0498-26 47 06, 070-330 99 70
Kassör: Kerstin Königslehner, tel  076-811 89 10                                                    Styrelseledamot: Lars Tell, tel 0498-26 44 16, 070-211 03 91
Styrelseledamot: Birgitta Tell, tel 0498-26 44 16, 070-729 85 67
Styrelseledamot: Laila Klintbom. tel 0498-26 44 83, 0737-02 37 78  Suppleant: Elin Sandgren                                                                          Suppleant: Rolf Nirs Wahlgren, 0702-525 75 25                                  Suppleant: Heidi Gaiadotter, 073-579 40 65                                                         Suppleant: Pär Vestberg, 076-948 31 91